Yönetim Kurulu


Emine H. GÜR, Başkan
Boğaziçi Üniversitesi
e-posta: eminehatun.gur@gmail.com
Telefon: +90 (212) 243 78 07
Cep: 0 (537) 211 84 06


İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü’nden 1992 yılında mezun olmuştur. 1992-1993 yılları arasında Nişantaşı Anadolu Lisesi Kütüphanesi’nde Okul Kütüphanecisi olarak, 1993-1995 yılları arasında İBB Atatürk Kitaplığı’nda Referans Kütüphanecisi olarak çalışmıştır. 1995 yılında Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesi Süreli Yayınlar Bölümü’nde Uzman Kütüphaneci olarak işe başlamış, 1998 yılından itibaren Katalog Bölüm Sorumlusu olarak görev yapmaktadır. AACR2, LC sınıflama, LC konu başlıkları, Otorite kayıtları, RDA standardı ve Metadata konuları uzmanlık alanlarıdır. Üyesi bulunduğu TKD İstanbul Şube, ÜNAK, RDA Çalışma Grubu, Sayısallaştırma Grubu altında gönüllü olarak kataloglama, sınıflama, Otorite dizinleri eğitimleri vermektedir. 2018-2019 Öğretim yılında Medipol Üniversitesi MYO’da Tıbbi Dokümantasyon ve Tıp Kütüphaneciliği dersleri vermiştir. 2019 yılından itibaren Medeniyet Üniversitesi BBY Bölümünde Bilginin Organizasyonu, Sınıflama Sistemleri derslerini vermekte olup, Yükseköğretim Araştırma Verisi ve Açık Veri Alt Çalışma Grubu üyesi olarak da görev yapmaktadır. Halan devam etmekte olan BBY Bölümü öğrencileri için düzenlenen ÜNAK/TKD Çevrimiçi Staj programında staj yürütücüsü olarak görev yapmaktadır.Bahar BİÇEN ARAS, Yazman
İstinye Üniversitesi Kütüphanesi
e-posta: bahar.bicen@gmail.com
Cep: 0 (542) 687 28 05


2000 yılında İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. 2010 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Genel İşletmecilik Yüksek Lisans Programında “Örgütsel İletişimde Bilgi Paylaşımı” çalışması ile MBA derecesini aldı. Bahçeşehir Üniversitesi, Barbaros Kütüphanesinde uzun yıllar Bilgi ve Belge Yönetimi uzmanı olarak görev yaptı. Birçok kütüphanenin kurulmasında danışman ve kataloglama uzmanı olarak görev aldı. Halen MEF Üniversitesi Kütüphanesi’nde Teknik Hizmetler Birim Sorumlusudur. Kültür Paylaşım Platformu Kurucusu ve Yönetim Kurulu üyesi olan Bahar Biçen Aras; Kültür Paylaşım Platformu altında ulusal ve uluslararası sergiler, toplantılar düzenledi. Türk Kütüphaneciler Derneği, Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği, Okul Kütüphanecileri Derneği ve Okuma Kültürü Derneği üyesidir. Türkiye Bilişim Derneği Sayısal Gündem 2020 “Kültür ve Sanatta Bilişim Uzmanlık Grubu ve Türk Kütüphaneciler Derneği Ulusal Sayısallaştırma Grubu’nda görev almaktadır. ANKOS Akademinin ikinci döneminde RDA eğitmeni olarak ortak ders vermiştir. 2017-2018 yıllarında Türk Kütüphaneciler Derneği Sosyal Medya Politikaları Çalışma Grubu “Kütüphaneler İçin Sosyal Medya Politikaları” çalışmaları içinde yer almıştır. Sosyal sorumluluk projelerinde çalışmaktadır. RDA, üniversite kütüphaneleri, engelli kütüphaneleri ve sosyal medya konuları ile ilgilenmektedir. Bahar Biçen Aras’ın kütüphanecilikle ilgili ulusal ve uluslararası yayınları bulunmaktadır.İrem ÜNAL, Sayman
Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi
Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED)
e-posta: unaliremu@gmail.com
Cep: 0 (555) 638 04 91


2013 yılında Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Portakal Kültür ve Sanat Evi’nde Kütüphane Sorumlusu olarak çalışmaya başladı. Bahçeşehir Koleji, İKSV gibi kurumlarda kütüphanecilik yaptı. 2016 yılından bu yana Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi’nde Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED) Birim Kütüphanecisi olarak çalışma hayatına devam ediyor. 2020 yılında başladığı Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi bölümünde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.Sevgi ARIOĞLU, Üye
Koç Okulu Kütüphaneleri
e-posta: sevgiarioglu1@gmail.com
Cep: 0 (532) 561 18 98


Marmara Üniversitesi (Arşivcilik) Bilgi ve Belge Yönetimi mezunu olup pedagojik formasyonu mevcuttur. 2000-2021 yılları arasında FMV Erenköy Işık Okulları’nda kütüphane uzmanı ve IB DP Bitirme Tezi koordinatörü olarak çalışmalarını sürdürmüştür. Profesyonel yaşamına Koç Okulu Kütüphaneleri Müdürü olarak devam etmektedir. International Association of School Librarianship (IASL) tarafından 2018 yılından Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesi Direktörü olarak atanmıştır. IFLA Okul Kütüphaneleri Rehberi’nin Türkçe çevirisinin paydaşlarındandır. IFLA 2021 seçimlerinde aday olarak Çocuk ve Genç Yetişkin Kütüphaneleri Daimi Komite üyeliğinde gönüllü hizmet vermeye başlamıştır. “Geleceğimize Işık Tutacak Öğrencilerimizin Yol Haritalarını Oluşturmada Okul Kütüphanecilerinin Rolü” başlığı ile dünyadaki 37 başarılı okul kütüphanecisinin yaratıcı, yenilikçi projelerinin ve okuryazarlık çalışmalarının bulunduğu “Effective School Librarianship: Successful Professional Practices from Librarians around the World” adlı uluslararası bir yayında çalışmaları yer almıştır. IAS, 2019 Dubrovnik’te 45 ülkenin ve 150 katılımcının yer aldığı uluslararası bir platformda “Effective School Library Applications As A Transformative Force for Change in School Community” başlıklı bir sunum gerçekleştirmiştir. Turizm ve Kültür Bakanlığı ile MEB arasında imzalanan Eğitimde İş Birliği Protokolü kapsamında ortaokul düzeyindeki öğrencilerin bilgi okuryazarlığı becerilerine sahip olmalarına yönelik olarak; nitelikli bilgiye ulaşma, bilgiyi değerlendirme, kullanma ve iletme becerilerinin okul döneminde kazandırılmasına ilişkin pilot çalışmanın danışmanları arasında yer almıştır. Türkiye Yayıncılar Birliği tarafından yürütülen OKUYAY Platformu’nda okuma kültürü geliştirme, özendirme, okul kütüphaneleri, sivil toplum kuruluşları, yazarlar, yayıncılar, akademisyenler ve okumayı özendirici faaliyetlerde bulunan aktivistlerle bir arada çalışarak bir Avrupa Birliği projesinin k12 danışmanı olarak katkı sağlamıştır.Sefa ŞAHİN, Üye
Marmara Belediyeler Birliği
e-posta: sefasahinn@gmail.com
Cep: 0 (539) 450 10 16


Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi bölümünde, yüksek lisans eğitimini ise aynı üniversitenin Yerel Yönetimler Anabilim Dalı'nda tamamladı. "Belediyelerde Kütüphane Hizmetleri : İstanbul Büyükşehir Belediyesi Örneği" isimli yüksek lisans tezi yazdı. Tez çalışması aynı zamanda kitap olarak da yayımlandı. 2018 ve 2021 yıllarında organize edilen Kütüphane, Arşiv ve Müze Yöneticileri (KAM) Çalıştaylarının düzenleme kurulunda yer aldı. Kültür ve Turizm Bakanlığının düzenlediği Halk Kütüphanelerinde Mimari Uygulamalar Çalıştayı ve Kütüphane Etkinlik Kılavuzu Çalıştayı’nda görev aldı. 2013 yılında Marmara Belediyeler Birliğinde (MBB) çalışmaya başlayan Şahin, Turgut Cansever Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi'nin yöneticiliğini yaptı. 2017 yılı itibariyle görevine Yazı İşleri ve Destek Hizmetleri Müdürü olarak devam etmektedir. Aynı zamanda MBB Kütüphane ve Bilgi Merkezleri Platformu Direktörlüğü’nü üstlenmekte, platform bültenlerinin editörlüğünü yapmakta, Kebikeç Seminerleri’nin yürütücülüğünü sürdürmekte ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) ve Resmi Yazışma Kuralları ile ilgili eğitimler vermektedir.Yönetim Kurulu (YEDEK)

➤ Salih Aydın - Dicle Elektrik
➤ Özlem Gürkan - İTÜ Müzik Araştırmaları
➤ Hilal Çuhadar - Beylikdüzü Belediyesi
➤ Merve Dirken - Bilgi Üniversitesi
➤ Özgül İleri Çalışkan - Işık Okulları


Denetleme Kurulu

➤ Berrin Balkaş-Yılmaz - İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
➤ Burcu Güvenç Türkyılmaz - Emekli Kütüphaneci
➤ Neslihan Aksu - SEV Koleji


Denetleme Kurulu (YEDEK)

➤ Kasım Çelik - İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
➤ Burak Savaş Sarıçoban - İdeal Kültür
➤ Burak Hekim - İstanbul Üniversitesi

Bizi Takip Edin!