Vizyonumuz

    ● Bilgi hizmetleri alanında ulusal ve uluslar arası düzeyde saygın, güvenilir, tanınan bir otorite olmak.


Misyonumuz

  • ● Kütüphanecilik mesleğinin toplumdaki farkındalığının arttırılarak geliştirilmesi ve güçlendirilmesine öncülük etmek
  • ● Etik kurallar çerçevesinde, bilgiye özgürce erişimi, okuma alışkanlığını ve yaşam boyu öğrenmeyi desteklemek.


Değerlerimiz

  • ● Trafsızlık (Objektiflik)
  • ● Yenilikçi / Yaratıcı Düşünme
  • ● Sürdürülebilirlik
  • ● Düşünce Özgürlüğü
  • ● Toplumsal Sorumluluk
  • ● Çevrecilik

Bizi Takip Edin!