Misyon – Vizyon

MİSYON – VİZYON

VİZYONUMUZ

 • Bilgi hizmetleri alanında ulusal ve uluslar arası düzeyde saygın, güvenilir,  tanınan bir otorite olmak.

MİSYONUMUZ

 • Kütüphanecilik mesleğinin toplumdaki farkındalığının arttırılarak geliştirilmesi ve güçlendirilmesine öncülük etmek,
 • Etik kurallar çerçevesinde, bilgiye özgürce erişimi, okuma alışkanlığını ve yaşam boyu öğrenmeyi desteklemek.

DEĞERLERİMİZ

 • Tarafsızlık (Objektiflik)
 • Yenilikçi/ Yaratıcı Düşünme
 • Sürdürülebilirlik
 • Düşünce Özgürlüğü
 • Toplumsal Sorumluluk
 • Şeffaflık
 • Çevrecilik

Bu sayfayı paylaşın

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • RSS
Email
Print